Specials

 

Lees de referenties

Gemiddeld beoordeeld met 4,9 

Specials

 

Trainingen, ontwikkeltrajecten en mbo-opleidingen vormen een belangrijk deel van de activiteiten van OVD Opleidingen, maar daarmee zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput.

Regelmatig krijgen wij van klanten verzoeken voor aangepaste vormen van trainingen of ondersteuning. Soms zijn dat inhoudelijke aanpassingen, bijv. afstemming op een bepaalde branche, doelgroep of medewerkerscategorie. Soms zijn het ook organisatorische aanpassingen, bijv. een ingekort of juist uitgebreider programma, of alleen een bepaald onderdeel. 

Als wij zien dat een bepaalde oplossing mogelijk ook voor andere klanten toepasbaar kan zijn, maken we daar een ‘special’ van; we veralgemeniseren de oplossing tot een product dat breder inzetbaar is.

Interesse in een van onze specials? Neem dat gerust contact op. En heb je zelf een wens waarvoor je niet meteen de passende oplossing kunt vinden in ons aanbod? Neem ook dan contact op, dan denken wij graag mee.

Interesse in een van onze specials?

Heb je zelf een wens waarvoor je niet meteen de passende oplossing kunt vinden in ons aanbod? Neem ook dan contact op, dan denken wij graag mee.