Lees de referenties

Gemiddeld beoordeeld met 4,9 

Stel je training samen vanuit deze 7 modules

Tuinklimaatexpert

We staan voor een belangrijke uitdaging in de wereld van tuinieren: de veranderende klimaatomstandigheden. Of je nu in een tuincentrum, een hoveniersbedrijf of de wereld van openbaar groen werkt, jij hebt de kans om een positieve impact te hebben op het milieu en de gemeenschap. Daarom willen we je van harte aanmoedigen om deel te nemen aan onze opleiding over klimaatvriendelijk tuinieren.

In deze opleiding ontdek je hoe tuinen niet alleen mooi, maar ook in harmonie met het klimaat kunnen zijn. Met de kennis die je opdoet en de vaardigheden die je leert, kun je dit overbrengen aan je klanten. Je leert over inheemse plantensoorten die aangepast zijn aan veranderende omstandigheden, waterbesparende technieken en duurzaam bodembeheer.

Door deze opleiding te volgen, kun je klanten helpen om bewuste keuzes te maken. Keuzes die de biodiversiteit vergroten, de CO2-uitstoot verminderen en de impact van stedelijke hitte verminderen. Op deze manier draag je bij aan een groenere, veerkrachtigere toekomst.

Schrijf je vandaag nog in voor de opleiding en help mee aan een groenere toekomst!

Ontvang bij deelname een gratis poster met tips voor toepassing in de praktijk!

Basistraining Tuinklimaatexpert

Basiskennis over klimaatvriendelijk tuinieren

Terugkomdag

Combi van basistraining en adviesvaardigheden

Thematische workshops

Diverse thema’s als verdieping op de basistraining

Hoveniers en Openbaar groen

Als basistraining, specifiek voor hoveniers en medewerkers openbaar groen

Adviesvaardigheden

Hoe adviseer en overtuig je je klant?

Natuur en klimaat

Wat is de invloed van het klimaat op de natuur?

Educatie basisschool

Enthousiasmeer basisschoolleerlingen voor de natuur

Korte omschrijving totaalprogramma

In dit modulaire trainingsprogramma bieden we een breed scala aan onderwerpen aan voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in vergroening van de leefomgeving. De trainingen richten zich op medewerkers van tuincentra, hoveniers, onderwijs en (lokale) overheden als gemeentes en waterschappen.

Doel

Iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Ook individuele burgers kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat. Daarvoor is kennis van en voorlichting over tuin en klimaat van groot belang.

Denk daarbij aan:

  • het aanleggen van een groen dak
  • minder grijs en meer groen
  • waterinfiltratie
  • water vasthouden in de tuin
  • het toepassen van insectenlokkende beplanting.

De training is gericht op het (kunnen) informeren, motiveren en enthousiasmeren. Dit doe je richting  scholieren, studenten en bezoekers van tuincentra, hoveniersbedrijven, evenementen en informatiepunten van bijvoorbeeld gemeenten. Je leert hen om tuinen biodivers en klimaatadaptief in te richten en zo bij te dragen aan een gezonde leefomgeving van mens en dier.

Resultaat

Na deze training weet je vanuit het perspectief van jouw doelgroep welke bijdrage vergroening van tuinen kan leveren aan biodiversiteit en klimaatbescherming. Je weet wat duurzaamheid in de tuin betekent. Je leert op welke wijze je zelf kunt bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier en welke producten daarbij horen.

Werkwijze

De trainingen maken gebruik van een combinatie van theorie en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Daarbij zetten we afwisselende, actieve werkvormen in. Trainingen zijn vooral praktisch en interactief om de drempel zo laag mogelijk te maken.

Studiemateriaal

Al het benodigde studiemateriaal wordt door OVD Opleidingen verstrekt en is bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Tuin & klimaatadviseur

Basistraining Tuinklimaatexpert

Doel

(Potentiële) klanten informeren over het belang van klimaatvriendelijk tuinieren en de mogelijkheden om dit te realiseren.

Doelgroep

Medewerkers tuincentra en hoveniersbedrijven, medewerkers gemeenten.

Inhoud

Hoe krijg je (meer) biodiversiteit in de tuin? Hoe zorg je voor voldoende water in de tuin? Hoe zorg je voor een gezonde bodem in je tuin en wat betekent dat voor de gezondheid van de planten en de waterhuishouding? Welke alternatieven zijn er voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen?

Deze training wordt voorafgegaan door een e-learning, gericht op bestrijding volgens het boekje.

Prijs

2 Dagdelen
€ 295,- p.p.

Bij meer dan 10 deelnemers hanteren wij een gereduceerd tarief per deelnemer.

Datum

De basistraining wordt op twee data gegeven.

  • Maandag 29 januari (fysiek in Ede)
  • Dinsdag 6 februari (online)

Adviesvaardigheden

Doel

Adviesvaardigheden aanleren om de communicatie met de (potentiële) klant zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Doelgroep

Medewerkers tuincentra en hoveniersbedrijven, medewerkers gemeenten.

Inhoud

Je leert hoe je klanten aanspreekt en enthousiasmeert om klimaatvriendelijk te handelen en hoe je de koppeling kunt maken met de verkoop van producten die bijdragen aan die gezonde en groene tuin. Bij deze training wordt gewerkt met een trainingsacteur.

Prijs

1 Dagdeel
€ 225,- p.p.

Bij meer dan 10 deelnemers hanteren wij een gereduceerd tarief per deelnemer.

Terugkomdag

Doel

Borging van leerresultaten uit de Basistraining en Adviesvaardigheden, uitwisselen ervaringen.

Doelgroep

Medewerkers tuincentra en hoveniersbedrijven, medewerkers gemeenten.

Inhoud

Wat zijn je ervaringen na de basistrainingen? Waar loop je nog tegenaan? Welke vragen heb je nog? De ervaringen van de deelnemers staan hier centraal.

Prijs

2 Dagdelen
€ 295,- p.p.

Bij meer dan 10 deelnemers hanteren wij een gereduceerd tarief per deelnemer.

Datum

De terugkomdagen worden op twee data gehouden.

  • Maandag 12 februari (fysiek in Ede)
  • Maandag 19 februari (online)

Natuur en klimaat

Doel

(Potentiële) klanten informeren over de invloed die het klimaat heeft op de natuur en het bevorderen van biodiversiteit.

Doelgroep

Medewerkers tuincentra en hoveniersbedrijven, medewerkers gemeenten.

Inhoud

Wat is natuur? Wat is de invloed van het klimaat op de natuur, mens en dier? En hoe zorg je ervoor dat vogels, vlinders, bijen en andere dieren jouw tuin weten te vinden?

Prijs

1 Dagdeel
€ 225,- p.p.

Bij meer dan 10 deelnemers hanteren wij een gereduceerd tarief per deelnemer.

Thematische workshops

Doel

Verdieping op specifieke thema’s die in de basistraining zijn aangestipt.

Doelgroep

Medewerkers tuincentra en hoveniersbedrijven, medewerkers gemeenten.

Inhoud

Diverse thema’s die een aanvulling vormen op de basistrainingen. Denk bijvoorbeeld aan water in de tuin, groene daken, insecten/dieren in de tuin, moestuinieren, biologisch tuinieren. Deze workshops worden georganiseerd in samenwerking met leveranciers.

Prijs

Op aanvraag.

Educatie basisschool

Doel

Basisschoolleerlingen op speelse wijze klimaat- en milieubewustzijn bijbrengen vanuit het perspectief van hun eigen tuin en omgeving.

Doelgroep

Medewerkers tuincentra die basisschoolleerlingen ontvangen in hun tuincentrum.

Inhoud

Educatie voor leerlingen van groep 4 t/m 8 aan de hand van de 4 seizoenen (inclusief lesplan). Je leert hoe je deze specifieke doelgroep kunt enthousiasmeren en motiveren door gastlessen in je tuincentrum te verzorgen.

Prijs

Op aanvraag.

Hoveniers en Openbaar groen

Doel

(Potentiële) klanten informeren over het belang van klimaatvriendelijk tuinieren en de mogelijkheden om dit te realiseren. Gericht op een breder publiek dan alleen bezoekers tuincentra (denk aan informatiecentra gemeenten, evenementen e.d.).

Doelgroep

Hoveniers, groenspecialisten van (lokale) overheden als gemeente en waterschap.

Inhoud

Hoe krijg je (meer) biodiversiteit in de tuin? Hoe zorg je voor voldoende water in de tuin? Hoe zorg je voor een gezonde bodem in je tuin en wat betekent dat voor de gezondheid van de planten en de waterhuishouding? Welke alternatieven zijn er voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen?

Deze training wordt voorafgegaan door een e-learning, gericht op gewasbescherming en afkoppelen van het hemelwater.

Prijs

Op aanvraag.