Dé weg naar een succesvol Hema-leidinggevende!

De geheel vernieuwde Hema-opleiding start op 24 april 2024 van 09:30 – 10:30 uur!

Hema streeft naar succesvolle leidinggevenden die beschikken over de juiste managementvaardigheden om hun winkel adequaat en met zelfvertrouwen te leiden. De opleiding Hoger Filiaal Management is hét instrument om de inzichten en kwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn om op creatieve wijze zichzelf en de medewerkers te inspireren en te coachen.

Vaste onderdelen van de opleiding zijn personeels-, operationeel, financieel en strategisch management, evenals zelfmanagement (persoonlijke ontwikkeling).

Nieuw in de opleiding

In samenwerking met OVD Opleidingen zijn er nieuwe elementen aan deze opleiding toegevoegd, waardoor die nog beter aansluit op de dagelijkse praktijk van werken. Nieuw is dat de deelnemer bij de start van de opleiding zelf een case uit zijn of haar werkpraktijk inbrengt, die gedurende de opleiding centraal staat. De geleerde theorie kan zo direct worden toegepast in de eigen winkelomgeving.

Daarnaast is een aantal binnen- en buitenactiviteiten aan de opleiding toegevoegd. Deze activiteiten dagen de deelnemer uit op het gebied van flexibiliteit, leiderschap en incasseringsvermogen. Wat de inhoud van deze activiteiten is geven we nog niet prijs. De verrassing is een onderdeel van het leereffect. We kunnen wel al zeggen dat dit onderdelen zijn waar de deelnemer later nog aan terug zal denken.

Voor wie?
De opleiding is bestemd voor leidinggevenden met potentie om door te groeien. Voor die medewerkers voor wie een volledige hbo-opleiding nog te hoog gegrepen of qua tijdsinvestering te belastend is, is dit een uitstekende opleiding, die in de afgelopen jaren zijn sporen ruimschoots heeft verdiend.

Duur: De opleiding bestaat uit 21 dagen, verspreid over ca. 15 maanden.

Studiebegeleiding:
Tijdens de opleiding voert de deelnemer opdrachten in de praktijk uit, onder begeleiding van een bedrijfscoach. Er moet rekening worden gehouden met een tijdsinvestering door de begeleider van ongeveer 1 uur per week per deelnemer.

Toelating:
Deelnemers dienen minimaal een mbo4-niveau en 1 à 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie (teamleider, afdelingsmanager o.i.d.) te hebben. Met elke deelnemer wordt een intakegesprek gevoerd waarin wordt gekeken naar leer- en werkervaring, verwachtingen en motivatie.

Binnen de verschillende thema’s komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Personeelsmanagement
Leiding geven aan een team van (kader)medewerkers en zorgdragen voor optimale prestaties van medewerkers. Hiertoe behoort o.a.:

 • verzorgen van een optimale personeelsbezetting
 • motiveren en begeleiden van medewerkers
 • formele gesprekken voeren met medewerkers
 • actief begeleiden van verzuim en toezien op de arbeidsomstandigheden
 • in-, door- en uitstroom, binden en boeien van medewerkers

Operationeel management
Leiding geven aan de dagelijkse operatie in de winkel teneinde te zorgen voor een doelmatige verdeling van de werkzaamheden en toe te zien op een tijdige en juiste uitvoering hiervan. Hiertoe behoort o.a.:

 • plannen en verdelen van werkzaamheden
 • toezicht houden op en controleren van de dagelijkse werkzaamheden
 • toezicht houden op veiligheid voor de klant, personeel, artikelen, geld en winkelpand
 • bewaken en bijsturen werkprocessen (PDCA-cyclus)

Financieel management
Bijdragen aan een optimale exploitatie van de winkel, zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde omzet- en kostendoelen. Dit omvat o.a.:

 • bewaken van loonkosten op omzet en signaleren van ontwikkelingen en afwijkingen
 • exploitatie-analyse, resultaten en kengetallen, controleren van de administratie

Strategisch management
Bewaken van samenhang in (lange termijn) beleid en activiteiten tussen commercieel, financieel, operationeel en personeelsmanagement in de winkel. Hiertoe behoort o.a.:

 • strategie bepalen en vertalen naar de eigen winkel
 • intern ondernemerschap
 • bewaken van de uitvoering van de strategie en formuleplan in de winkel
 • beleid continu afstemmen op ontwikkelingen in de (lokale) markt en omgeving
 • SWOT-analyse

Zelfmanagement/persoonlijke ontwikkeling/leiderschap

Inzicht verwerven in de eisen en voorwaarden die de rol van leidinggevende met zich meebrengt en de persoonlijke sterkten en ontwikkelpunten. Daarbij is aandacht voor o.a.:

 • zelfkennis en bewustwording van gedragsbepalende factoren
 • persoonlijk leiderschap
 • teamontwikkeling
 • persoonlijke kwaliteiten
Vacatures commercieel medewerker binnendienst OVD Opleidingen
088 – 008 4570
info@ovd-opleidingen.nl
Galileïlaan 31 Ede

Lesrooster is bekend

Let op: het is nog mogelijk dat enkele details zullen worden gewijzigd. Het officiele rooster ontvang je tijdens de startdag. Alle lesdagen zijn op dinsdagen, behalve de Kickoff (woensdag 24 april), startdag (maandag 13 mei), Zelfmanagement 2 (donderdag 6 juni) en Persoonlijk leiderschap 2 (woensdag 16 oktober).

Je kunt nu mensen aanmelden voor deze opleiding. Bij vragen of interesse kun je altijd contact met ons opnemen.

Datum

Dagdelen

Inhoud

Locatie

24-4-202409.30 – 10.30Kick-offOnline
13-5-20242StartdagNoordeloos
21-5-20242Zelfmanagement 1OVD Opleidingen
6-6-20242Zelfmanagement 2OVD Opleidingen
25-6-20242SM: Marktgebied, concurrentieOVD Opleidingen
9-7-20242SM: Externe analyseOVD Opleidingen
3-9-20243Persoonlijk leiderschap 1Noordeloos
4-9-20241Persoonlijk leiderschap 1bNoordeloos
24-9-20242SM: Formule en ondernemerschapOVD Opleidingen
16-10-20242Persoonlijk leiderschap 2OVD Opleidingen
5-11-20242SM: SWOT/dominantiematrixOVD Opleidingen
19-11-20242PM: CommunicatieHouten
7-1-20252TeamontwikkelingOVD Opleidingen
21-1-20251Voortgang masterplanOnline
4-2-20252Sturen op resultaat: Financieel managementNaaldwijk
18-2-20252PM: F/B, opleiden, bindenOVD Opleidingen
11-3-20252Leiderschap 1OVD Opleidingen
1-4-20251Voortgang masterplanOnline
29-4-20252Sturen op resultaat: Plan van aanpak, uitvoeringOVD Opleidingen
10-6-20252Leiderschap 2Biesbosch
24-6-20251EindpresentatiesOVD Opleidingen