Schijvens Mode en OVD Opleidingen

“We hebben meer geleerd dan we vooraf hadden verwacht”

De lockdownperiode die half december 2020 inging, zorgde voor heel wat slapeloze nachten. Maar ondernemers zouden geen ondernemer zijn als ze niet naar nieuwe mogelijkheden zouden zoeken. Dat deed ook Schijvens Mode, dat de periode onder meer gebruikte om de medewerkers een cursus te laten volgen uit het NL Leert Door-pakket van OVD Opleidingen.

Een familiebedrijf met een geschiedenis van 55 jaar waar persoonlijke aandacht en klantbeleving belangrijke kernwaarden zijn, zo omschrijft HR-medewerker Shelley Peeters van Schijvens Mode. De damesmodezaak heeft 15 filialen, het merendeel in Zuidoost-Brabant, één in Venray en tevens een webshop. “In de winkels en met de webshop bedienen we een brede doelgroep, van 20 tot 60 à 70 jaar. Onze collecties en ook het team is daar op afgestemd. We kennen de wensen van onze klanten.”

Verder ontwikkelen

Die winkels moesten op 15 december, net als alle niet-essentiële retailzaken, opeens dicht. Dat was uiteraard een klap, zegt Shelley, maar er werd al snel nagedacht over wat er wel nog mogelijk was. “Een van de voorstellen was om te bekijken hoe we die periode konden gebruiken om het personeel zich verder te laten ontwikkelen.” Ze legt uit dat ze via brancheorganisatie INretail werden gewezen op OVD Opleidingen en de subsidieregeling NL Leert Door. “Die biedt, zo begrepen we, de mogelijkheid om gratis trainingen en cursussen te volgen.”

Behoefte

Er werd contact gelegd met OVD Opleidingen. Het aanbod trainingen en cursussen werd geïnventariseerd en vergeleken met de behoefte die onder het personeel bestond. Daar sloot ‘Visual merchandising’, een training gericht op het beter presenteren van de winkel, het beste bij aan. Shelley: “Je verplaatst je dan nog meer in de klant. Hoe komt die binnen, waar kijken ze als eerste naar, is er overzicht? Kortom, de training is erop gericht het de klant nog beter naar de zin te maken tijdens het winkelen.”

Meedenken

In totaal besloeg de training vier halve dagen, vanwege de omstandigheden online. “Dat laatste is de reden dat we voor halve dagen hebben gekozen. Ons personeel is het niet gewend om de hele dag achter een scherm te zitten. Met OVD Opleidingen werd een planning gemaakt. Mede dankzij de efficiënte communicatie verliep het traject vlekkeloos”, geeft Shelley aan. “We hebben vooraf alles goed afgestemd en daarna verliep alles soepel. Je kunt merken dat OVD Opleidingen een brede kennis en ervaring heeft en goed weet in te spelen op de beperkingen die de lockdown met zich meebracht. Ze denken mee en stemden de opleiding af op onze dagelijkse praktijk.”

Groepsapp

Ze merkt op dat de medewerkers van Schijvens Mode enthousiast terugkijken op de training: “Er werd bijvoorbeeld een groepsapp gemaakt om foto’s en tips te delen, om zo elkaar te versterken en van elkaar te leren. De medewerkers vonden het heel inspirerend, ze gaven aan nu een bredere kijk te hebben op de manier waarop je iets in de winkel presenteert en hoe de klant dat vervolgens ervaart. Ze gaan daar creatiever mee om. De conclusie is dan ook dat we meer hebben geleerd dan vooraf verwacht en dat we in de toekomst zoiets zeker vaker zullen doen.”

Vacatures commercieel medewerker binnendienst OVD Opleidingen
088 – 008 4570
info@ovd-opleidingen.nl
Galileïlaan 31 Ede