Groencentrum Witmarsum en OVD Opleidingen

“Dankzij de training meer vertrouwen in eigen kunnen.”

Ieder bedrijf is ermee bekend: oudere, ervaren medewerkers bereiken hun pensioen en worden opgevolgd door jonge, leergierige medewerkers. Zo ook bij Groencentrum Witmarsum. Waar ze onder meer gebruik maakten van het gesubsidieerde trainingspakket ‘NL Leert Door’ om de kennis van jonge maar ook andere medewerkers naar een hoger niveau te brengen.

Groencentrum Witmarsum, vertelt mede-directeur Johanneke Terpstra, doet zijn naam eer aan: “We zijn gespecialiseerd in groen, dus in kamer- en tuinplanten, aanverwante artikelen zoals accessoires en potterie, en snijbloemen. Dus bijvoorbeeld geen meubelen en barbecues.” Het bedrijf, zegt ze, bestaat 25 jaar en telt zo’n 60 medewerkers. “De afgelopen jaren zijn er relatief veel nieuwe, jonge mensen bijgekomen. Een goede reden om een beroep te doen op OVD Opleidingen om zo de kennis van die nieuwe, maar ook andere medewerkers te verbreden.”

Fijne partij

Johanneke kent OVD Opleidingen via haar werkzaamheden als bestuurslid bij Tuinbranche Nederland. Zo hoorde ze ook van ‘NL Leert Door’: “Een mooi initiatief. Ik heb OVD Opleidingen bovendien leren kennen als een fijne partner om mee samen te werken. Ze zijn klantgericht en snel in het oppakken van vragen en wensen.” In eerste instantie, geeft ze aan, volgde zes medewerkers de training zelfmanagement: “Dat zijn mensen die willen doorgroeien in het bedrijf, naar een managersfunctie. Die hebben weliswaar een goede opleiding gehad maar het ontbreekt vaak aan een stuk praktijkkennis. Zowel gericht op de klant als hun collega’s. Dat kwam in die training aan bod en de deelnemers gaven aan daar veel baat bij te hebben gehad.”

Impact

Na het aanbod van OVD Opleidingen vervolgens opnieuw te hebben bekeken, viel de keuze op twee andere trainingen: de verkooptraining en de training ‘Groene Klimaatpleinambassadeur’. Zo’n training heeft volgens Johanneke best wel een impact: “De deelnemers moeten opeens drie dagen de schoolbanken in. Er komt een acteur aan te pas en er worden rollenspelen gespeeld. Ja, dat vonden sommigen even eng. Ze hebben onder meer geleerd dat niet iedereen in het team hetzelfde is, dat je juist van elkaars kwaliteiten kunt profiteren en zo als team sterker wordt. Tevens hebben ze meer vertrouwen in eigen kunnen gekregen.”

Vakkennis

Ze geeft aan dat ze zeer te spreken was over het feit dat de cursus aansloot bij de behoefte van het bedrijf en medewerkers: “Naast die wensen hebben we recent nieuwe kernwaarden geformuleerd. Daar is rekening mee gehouden.” Was de verkooptraining vooral bedoeld om de vaardigheden op dat vlak verder ontwikkelen, de training ‘Groene Klimaatpleinambassadeur’ was erop gericht de productkennis en alles wat daarmee samenhangt op het gebied van verduurzamen en vergroenen te verbreden. “Wij zijn groenspecialisten, mensen die hun vak verstaan en vanuit die vakkennis de klant adviseren en begeleiden. Een nieuw type klant die vaak al veel weet en bevestiging zoekt. Dat ging al goed, maar kon beter omdat het gedrag van klanten veranderd. De acteur liet dat in het rollenspel goed terugkomen. Daarnaast was het prettig dat de coach uit de buurt kwam, bekend was met ons bedrijf en zich goed in de deelnemers kon verplaatsen.”

Kennis actueel

Johanneke geeft aan heel tevreden terug te kijken op de trainingen, net zoals de deelnemers: “Nogmaals, in onze visie wordt het adviseren steeds belangrijker en dat kwam in de trainingen goed terug. Nu passen we dat toe in de praktijk.” Ze ziet zeker aanleiding voor een vervolg: “Ik denk dan onder meer aan de training ‘Groene Klimaatpleinambassadeur’. Op het gebied van verduurzaming en vergroening zijn steeds nieuwe ontwikkelingen te zien. OVD Opleidingen volgt die op de voet, verwerkt die in de training en zo blijft ook onze kennis actueel.”

Vacatures commercieel medewerker binnendienst OVD Opleidingen
088 – 008 4570
info@ovd-opleidingen.nl
Galileïlaan 31 Ede