Terugkomdag

Meer informatie over de optionele terugkomdag

Lees de referenties

Gemiddeld beoordeeld met 4,9 

Wat is een terugkomdag?

Regelmatig is er behoefte aan een terugkomdag bij eerder gevolgde trainingen. Dit is een effectieve manier om het geleerde beter te borgen en ervaringen uit de eerdere training uit te wisselen.

Doel

Tijdens de terugkomdag kijken we terug op de eerdere trainingsdagen. Wat hebben ze je gebracht? Heb je je ontwikkelpunten al kunnen realiseren, en zo niet, waarom niet? De dag staat vooral in het teken van reflectie; naast toepassing van het geleerde in de praktijk heeft de tussentijdse werkervaring  misschien ook nieuwe of aanvullende vragen opgeroepen. Ook kunnen onderwerpen desgewenst nog eens herhaald worden.

Resultaat

 • Je kunt reflecteren op je leerproces tijdens de eerdere trainingsdagen.
 • Je bent je bewust van wat de training je gebracht heeft en welke stappen je verder wilt maken.

Inhoud

De inhoud van de training wordt grotendeels gevormd door input vanuit de deelnemers zelf en/of de opdrachtgever. In elk geval komt aan de orde:

 • Reflectie op de eerdere training, wat heeft dit gebracht?
 • Welke onderwerpen wil je eventueel nog herhalen of bespreken?

Studiemateriaal

Eventueel benodigd studiemateriaal wordt door OVD Opleidingen verstrekt en is bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Prijsstelling

De prijs per deelnemer is € 289,- bij een groepsgrootte van 10 deelnemers.
De prijs per deelnemer is € 365,- inclusief acteur bij een groepsgrootte van 10 deelnemers.

Bij meer/minder deelnemers prijs op aanvraag.

Onze prijzen zijn inclusief:

 • Afstemming over doelgroep en doelstelling.
 • Lesprogramma.
 • Lesmateriaal.
 • Voorbereiding en uitvoering door de trainer en de acteur.
 • Reiskosten van de trainer en de acteur.
 • Volledig administratieve ondersteuning.
 • Projectmanagement.
 • Evaluatie.

Als je contact met ons opneemt informeren je graag verder over de prijs bij een andere groepsgrootte.

Werkwijze

Tijdens de trainingsdag staat reflectie centraal. Door middel van een voorbereidingsopdracht voor de deelnemers en een gesprek met de opdrachtgever brengen we in kaart welke onderwerpen herhaling behoeven en welke leerpunten er bij deelnemers zijn. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het dagprogramma, dat interactief wordt opgezet. Afhankelijk van het thema kan voor het middagdeel een trainingsacteur worden ingezet.