Mbo 4 – Bedrijfsleider Vers Supermarkt

Mbo opleidingen voor supermarktmedewerkers

Lees de referenties

Gemiddeld beoordeeld met 4,9 

Locatie

Eindhoven, Heerhugowaard, Houten, Rotterdam, Zwolle (of incompany).

Studieduur

Deze opleiding duurt 1.5 jaar.

Groepsgrootte

Minimaal 10 deelnemers.

Diploma

Een officieel erkend mbo4-diploma Ondernemer Vers.

Prijs op aanvraag

– U krijgt € 5.400,- subsidie per deelnemer terug!

Deze training is uitsluitend incompany verkrijgbaar. Dit betekent dat u deze training vanaf 12 deelnemers kunt afnemen

Locatie

Eindhoven, Heerhugowaard, Houten, Rotterdam, Zwolle (of incompany).

Studieduur

Deze opleiding duurt 1.5 jaar.

Groepsgrootte

Minimaal 10 deelnemers.

Diploma

Een officieel erkend mbo4-diploma Ondernemer Vers.

Prijs op aanvraag

– U krijgt € 5.400,- subsidie per deelnemer terug!

Deze training is uitsluitend incompany verkrijgbaar. Dit betekent dat u deze training vanaf 12 deelnemers kunt afnemen

Als bedrijfsleider vers supermarkt weet je precies hoe de zaken ervoor staan. Je bent in staat kwaliteit te meten en te verbeteren op meerdere relevante variabelen. Naast ontwikkeling van de leiderschapsvaardigheden, kennis en vaardigheden op het gebied van HR en kennis van omzet en begrotingsdoelen weet je na de opleiding hoe je mensen kunt motiveren, coachen en beoordelen. Je hebt verstand van budgetten en bedrijfsprocessen. Je verliest je niet in de waan van de dag, maar maakt ook plannen voor de langere termijn en houdt goed het overzicht.

Doelgroep: De opleiding Bedrijfsleider vers supermarkt is bedoeld voor mensen die bedrijfsleider of manager van een versbedrijf of supermarkt(afdeling) (zijn of) willen worden. Er is aandacht voor leiderschaps- en managementvaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor operationele en beleidsmatige vaardigheden als personeelsmanagement, financieel management, data-analyse en marketing.

Samenwerkingspartner: Voor de uitvoering van deze mbo-opleiding werkt OVD Opleidingen samen met het erkende mbo- opleidingsinstituut SVO Vakopleiding Food.

 Locatie: Eindhoven, Heerhugowaard, Houten, Rotterdam, Zwolle (of incompany).

Studieduur: Deze opleiding duurt 1.5 jaar.

Groepsgrootte: Minimaal 10 deelnemers.

Diploma: Officieel mbo diploma.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Kerntaak 1: Bepaalt en bewaakt be- en verwerkingsproces en voert uit.
  • Kerntaak 2: Geeft leiding aan medewerkers en team en netwerkt
  • Kerntaak 3: Bepaalt financieel beleid en marketingstrategie en voert deze uit
  • Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en burgerschap.
  • Drie keuzedelen, in overleg met de organisatie, o.a. Duurzaamheid, Eetcultuur en -wensen, Fooddesign, Wijnkennis, Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening, Ondernemend gedrag

Toelating: De deelnemer dient te beschikken over het diploma mbo3 Vakbewkaam medewerker vers en minimaal twee jaar werkzaam te zijn in een supermarkt. Indien de deelnemer dit diploma niet heeft, kan hij toegelaten worden op basis van een verklaring van de werkgever dat de deelnemer functioneert op mbo3-niveau. Dit moet aangetoond worden met bijvoorbeeld een functiebeschrijving.

Aangezien het om een versnelde opleiding gaat, worden ook werkervaring en de huidige functie bij de toelatingsprocedure meegewogen. Er vindt altijd een intakegesprek plaats, en in geval van twijfel over toelating kan OVD Opleidingen of de werkgever het initiatief nemen tot een intaketoets.

Studiemateriaal: Al het benodigde studiemateriaal wordt op de eerste dag door OVD Opleidingen verstrekt en is bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Studiebegeleiding: De praktijkopleider (coach binnen het bedrijf) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele opleiding en de praktijkexaminering van de deelnemer. Hierbij wordt hij ondersteund door een ervaren trainer van SVO, die de deelnemer tijdens de opleiding drie keer in de winkel bezoekt. Hiermee sluiten theorie en praktijk goed op elkaar aan.

Subsidie praktijkleren: Voor elke deelnemer die via OVD Opleidingen een mbo-opleiding volgt gericht op het behalen van een mbo-diploma via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan de werkgever een subsidie van maximaal € 4.050,- per deelnemer per opleidingsjaar ontvangen via de subsidieregeling Praktijkleren.

Voor deze opleiding is Subsidie Praktijkleren (maximaal): € 5400,-.

Meer informatie en de voorwaarden staan hier.

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Voor een tarief van € 85,- per deelnemer (op basis van no cure no pay) regelen wij de volledige aanvraag.

Elke kerntaak wordt afgesloten met een toets of een werkstuk. Het aantal examens wordt benoemd in het Examenreglement. Voor elke toets kan de deelnemer maximaal 2 keer een herkansing doen. Daarnaast vindt er toetsing in de praktijk plaats. Bij voldoende resultaat voor zowel de theorie als de praktijk ontvangt de deelnemer een officieel erkend mbo4-diploma Ondernemer Vers.