De klant verandert nu de retail nog

De problemen in de retailwereld zijn inmiddels wel bekend: een ander klantgedrag, de hoge kosten van onder andere huren, de terugbetaling van de coronasteun, de inflatie en de afname van het vrije bestedingsbedrag van consumenten. Wij hebben online research gedaan en nemen je mee in de veranderende retailwereld.

Dit jaar zijn de verkopen in de non-food fysieke retail gestegen met 10 procent, maar is de prijsstijging ook niet 10 procent? Dan is er geen sprake van omzetgroei (gecorrigeerd voor inflatie), maar de kosten voor de retail zijn wel gestegen.

Cijfers laatste vier jaar laten nog steeds groei in online aankopen zien

De energierekening hakt er bij veel consumenten behoorlijk in. Ook de hogere consumentenprijzen leiden tot een afname van het aantal verkochte producten, maar wel tot hogere omzetten. Daarnaast ondervinden ook online aankopen nog de effecten van de wereld ná de lockdown, opeens corrigeren de omzetten na een gigantische groei tijdens de lockdown. Dit jaar stegen de online verkopen niet, maar daalden tot op heden met 6 procent. De trendmatige cijfers van de laatste 4 jaar laten echter nog steeds een groei zien van de online aankopen, voor alles wat betreft non-food. In totaal stegen alle retail verkopen met 1 procent. Gezien de hoge inflatie is er dus eigenlijk sprake van een daling van de verkopen ten opzichte van vorig jaar.

Wat zegt dit?

Om te beginnen zijn vergelijkingen lastig en conclusies moeilijk te trekken.

  • Er is een beweging gaande naar een nieuw evenwicht tussen online en offline.
  • Klanten zijn zowel pragmatisch als impulsief, sterker lokaal gericht naast online.
  • Het zogenaamde equilibrium (evenwicht, red.) is nog lang niet bereik. Dit blijkt ook uit de volatiliteit van de cijfers: de laatste week in maart steeg online opeens met 13 procent en winkels met 5 procent. In totaal een groei van 9 procent.

Deze markt- en koopontwikkelingen vereisen aanpassing van zowel online als offline. Enkele ontwikkelingen en initiatieven zijn al duidelijk:

  • De overheid heeft geld vrijgemaakt om de leegstand van winkelcentra te bestrijden door een andere bestemming aan panden te geven dan een retailbestemming.
  • Door centra te veranderen in ontmoetingsplaatsen met gemeenschapsruimten, gezondheidscentra, horeca en aangepaste retail.
  • Online wordt er volop gesproken over het einde, of gedeeltelijk einde, van gratis retourneren.
  • Samenwerking van aanbieders in platformen, waardoor het aantal zelfstandige webwinkels daalt (maar dit komt ook door het aantal faillissementen van kleinere webwinkels)
  • Regels over recht op retournering en achteraf betalen.
  • Stringentere Europese regelgeving over importen
  • Discussie over de toepassing van algoritmes en AI.

Zoeken naar nieuw evenwicht

Er is een omschakeling gaande van een aanbodgerichte strategie naar een vraaggerichte strategie. Van productkennis en -focus naar klantgedrag en klantfocus. Dit vraagt om een hybride aanpak en nieuwe kennis en faciliteiten. Het opleiden van werknemers speelt hierbij een belangrijke rol. En inderdaad: de klant verandert, wie volgt hem/haar?

Bron: https://www.deondernemer.nl/blog/cor-molenaar-2/consument-retail-post-corona-ecommerce~4472298

 

Vacatures commercieel medewerker binnendienst OVD Opleidingen

088 – 008 4570

info@ovd-opleidingen.nl

Galileïlaan 31 Ede